info@amihai-law.com    072-234-7535
  • he
  • en
  • ru

הפחתת חובות ארנונה

ארנונה היא המס שמשיתה הרשות המקומית על המחזיקים בנכסים (בין אם הם בעלי הנכס ובין אם הם שוכרים אותו). מטרת המס היא לספק מקור מימון לפעילויות הרשות המקומית והיא נחשבת למרכיב רב משמעות בתחשיב ההוצאות השנתי של בעלי עסקים למיניהם. מה שרבים מהנישומים אינם יודעים היא העובדה כי במקרים מסוימים, ובליווי עורך דין מהתחום המוניציפלי, ניתן להפחית חובות ארנונה ואף למחוק אותם לגמרי.

 

מחיקת חובות ארנונה

בראשית כל שנה מפורסמים על ידי הרשויות המקומיות השונות צווי הארנונה, בהם מפורטת זכותם של נישומים מסוימים, לרבות עולים חדשים, נכים או גמלאים, לקבלת הנחה בארנונה בהתאם לכללים ולקריטריונים הקבועים מראש בחוק. בה בעת, האפשרות למחיקת חובות מול הרשויות המקומיות איננה מופיעה במפורש במידע המוגש לנישומים, וזאת, על רקע אי רצונן של הרשויות המקומיות להניח לנישומים הזכאים למחיקת חובות לממש את זכותם, שכן, בכך, יפסידו הרשויות המקומיות כסף רב.

על פי הנוהל, במידה ונוצרו חובות ארנונה במהלך תקופה שהחייב היה זכאי בה להנחה על פי התקנות וההנחה לא מומשה בשל סיבה חריגה, יוכל הנישום להגיש את בקשתו למחיקת חובות הארנונה, כאשר שיעור מחיקת החוב יעמוד על השיעור בו יכול היה הנישום ליהנות מהנחה בארנונה או בהתאם לדינים אחרים, תוך התייחסות ספציפית לנתוניו ולמצבו של המבקש במועד הגשת הבקשה למחיקת החוב וגם אם לא הגיש השגה על חוב הארנונה וערעור, כמקובל.

קיימים שני סוגים של חובות הניתנים למחיקה. הראשון שבהם הוא חובות אבודים שהסיכוי לגבייתם נמוך ביותר, שכן בעל החוב אינו מחזיק בנכסים שהרשות המקומית יכולה לפרוע באמצעותם את החוב. הסוג השני הוא חובות שאינם אבודים ואשר הרשות יכולה לגבות אותם מבעל החוב המחזיק בנכסים כמו דירת מגורים ונכסים אחרים. ואכן, בניגוד לאמונה הרווחת בציבור כי רק מי שאינו בעל נכס יוכל לבקש בקשה למחיקת חובות ארנונה, גם בעלי נכסים זכאים למחיקת חובות ארנונה במידה והם עומדים בקריטריונים הדרושים.

ליווי מקצועי מטעם עורך דין המתמחה בתחום המיסוי המוניציפלי יאפשר לכם לבדוק אם הנכם זכאים למחיקת חובות ארנונה, ובמידה ותהיו זכאים לכך, תיהנו מחיסכון כספי רב משמעות.

 

הפחתת חובות ארנונה באמצעות פשרה

גם אם אינכם זכאים למחיקת חובות ארנונה, אך הנכם בעלי חוב גדול לרשות המקומית, ובייחוד אם חויבתם באופן רטרואקטיבי שנים לאחור, הנכם זקוקים לליווי משפטי מקצועי מטעם עורך דין מומחה בתחום המיסוי המוניציפלי אשר ייצג אתכם מול הרשות המקומית ויחתור להשגת פשרה שתשחרר אתכם מעול החוב ותאפשר לכם לעמוד בתשלומים בכבוד.

מעבר לכך, ניתן להפחית, במקרים רבים, גם את חיוב הארנונה עצמו. לשם כך, חשוב לבחון לעומק את חיובי הארנונה ולבדוק את האפשרות להפחתת חיוב הארנונה. במקרים רבים, אתם עשויים לגלות כי שטח המבנה נקבע באופן בלתי מדויק על ידי הרשות המקומית ולחסוך הון רב בהגדרת השטח מחדש. זאת ועוד, לסיווג הנכס השפעה מכרעת על גובה חיוב הארנונה, ואם תצליחו להוכיח בעזרת עורך דין מיומן בתחום כי העסק שלכם הוא בית מלאכה ולא משרד, לצורך הדוגמה, אתם עשויים לחסוך ממון רב בכל שנה.

 

נשמח ללוות אתכם בדרך להפחתת עלויות הארנונה שלכם!

אנו מתמחים  בליווי לקוחות עם חובות גדולים בארנונה מול הרשויות המקומיות לצורך פשרה או לצורך מחיקת חובות. כמו כן, אנו מתמחים בהפחתת שומת מיסוי הארנונה של עסקים באמצעות בחינה מחודשת של סיווג העסק ושל שטחו.

מומחינו ישמחו לעמוד לשירותכם בהגשת השגה על חיוב הארנונה למנהל הארנונה, ובמידה והיא לא תתקבל, נמשיך ללוות אתכם לכל אורך הדרך, תוך ייצוג נחוש וחסר פשרות עד להשגת המטרה ולהפחתת חיוב הארנונה שלכם.

לצורך שינוי שומת הארנונה, מומחינו יבדקו באופן מעמיק את התאמת חיוב הארנונה שלכם לנתוני השטח באמצעות מסמכים אותם תידרשו להמציא, ובמידת הצורך, גם בעזרת בדיקת מודד מוסמך ובאמצעות התרשמות בלתי אמצעית של מומחינו בשטח העסק.

זאת ועוד, אנו מלווים בעלי עסקים גדולים שהינם ריקים ומועמדים להשכרה או למכירה בהשגת פטור מתשלום הארנונה עד למכירתם או להשכרתם, תוך חיסכון כספי מהותי.

נשמח לבחון את חיוב הארנונה שלכם ללא כל עלות מצדכם וללא התחייבות. זאת ועוד, אנו גובים תשלום על בסיס הצלחה בלבד!

אין האמור לעיל מהווה חוות דעת משפטית ו/או ייעוץ משפטי מכל סוג שהוא - לייעוץ משפטי אנא פנו לעורך דין מקצועי.

התקשרו אלי
+
התקשרו אלי!