info@amihai-law.com    072-234-7535
  • he
  • en
  • ru

ארנונה

ארנונה היא מס המחייב את המחזיק בפועל בנכס (בעלים / שוכר) לשלם תמורתו לרשות המקומית, וזאת, במטרה לספק מימון לפעילויותיה השונות. ארנונה מחושבת על סמך פרמטרים שונים הקובעים את גובהה והיא מהווה לעתים קרובות מרכיב מרכזי בתחשיב הוצאותיהם השנתיות של עסקים בכל התחומים. מעוניינים לחסוך בהוצאות ולבדוק האם ניתן להפחית את עלויות הארנונה שלכם? נשמח לעמוד לשירותכם!

 

כיצד מחושבת הארנונה?

בחישוב הארנונה לבתי עסק נלקחים בחשבון כמה נתונים. הפרמטר הראשון הינו שטח הנכס הנמדד בידי מודד מקצועי מטעם הרשות המקומית ונקבע בהתאם למדיניותה הספציפית של הרשות המקומית בה ממוקם העסק, כאשר במקרים מסוימים חישוב שטח הנכס יכלול את שטח הנטו בלבד, במקרים אחרים יכלול החישוב את שטח הברוטו של הנכס ובמקרים מסוימים, יכלול החישוב גם את החלק היחסי בשטחים משותפים בבניין בו ממוקם בית העסק.

סוג העסק ותחום הפעילות שלו הוא נתון נוסף הנכלל בחישוב הארנונה, כאשר עסקים, משרדים ונותני שירותים שונים יקבלו, לרוב, תעריף ארנונה זהה, בעוד מפעלים ובתי מלאכה הפעילים במישור התעשייתי יקבלו תעריף נמוך יותר. הפרמטר האחרון הנלקח בחשבון הוא מיקום העסק, המשפיע גם הוא על סכום הארנונה הסופי שיושת על בעל העסק.

 

האם ניתן להפחית את עלויות הארנונה?

בכל הנוגע להשגות על חיוב הארנונה, ניתן לערער על גודל השטח כפי שנקבע בידי הרשות המקומית, על סיווגו ועל זהות המחזיק בשטח האמור לשלם את הארנונה. שני הפרמטרים הראשונים הינם הפרמטרים המרכזיים בהם ניתן להתמקד בניסיון להפחית את עלויות חיוב הארנונה.

במידה ובדיקה מקצועית מעלה כי נפלה טעות בחישוב השטח או בקביעת סיווגו, ניתן יהיה לערער על החיוב. יש להגיש את ההשגה בטווח זמן של עד 90 יום מיום קבלת השומה. מנהל הארנונה מחויב להגיב על הערעור בתוך 60 יום, ובמידה והערעור נדחה, ניתן יהיה להגיש ערר לוועדת הערר בתוך 30 יום. במידה והוועדה תחליט לדחות את הבקשה, ניתן לערער על החלטתה בבית המשפט לעניינים מנהליים בליווי עורך דין ארנונה מיומן.

 

האם ניתן לקבל פטור מתשלום ארנונה?

ישנם מקרים בהם ניתן לבקש פטור מלא מתשלום הארנונה למשך תקופה מוגבלת, וביניהם:

  • נכס חדש שטרם אוכלס
  • נכס בשיפוצים
  • נכס ריק מכל אדם או רכוש (על פי קריטריונים מסוימים).
  • נכס הרוס במשך שנים.

 

חבל לשלם יותר!

משרדנו מתמחה בהפחתת שומת מיסוי הארנונה של עסקים בהם שטח העסק או סיווגו אינם תואמים את חיוב הארנונה כפי שהוא מופיע בנתוני הרשות המקומית. אנו מספקים ליווי צמוד מול הרשות המקומית לכל אורך התהליך, מהגשת ההשגה הראשונית למנהל הארנונה ועד להגשת עתירה, במידת הצורך, תוך חתירה בלי מתפשרת להפחתת תעריפי הארנונה ולקביעת מס אמת באמצעות שינוי השומה לטובתו של הלקוח.

זאת ועוד, אנו מתמחים בהפחתת חובות ארנונה קיימים ומאפשרים ללקוחותינו להפחית באופן משמעותי את סכום החוב המושת עליהם. במקביל, אנו עומדים לימין לקוחות מהתחום העסקי אשר חויבו רטרואקטיבית בארנונה.

שירותינו המקצועיים פונים גם לבעלי נכסים ריקים באזורי תעשייה שהינם ריקים ומועמדים למכירה או להשכרה, כאשר בעלי הנכס אינם מודעים לכך כי באמצעות ליווי מקצועי נכון יוכלו להשיג פטור מתשלום הארנונה עד למכירתו או להשכרתו של הנכס ולחסוך ממון רב.

 

אתכם לכל אורך הדרך!

במטרה לאפשר לכל לקוח ולקוח לממש באופן אופטימלי את הפוטנציאל שלו להפחתה בחיוב הארנונה, אנו בוחנים לעומק את חיוב הלקוח בארנונה בהתאם לסיווג העסק ולשטח בו הוא ממוקם בהתבסס על מסמכים ואינפורמציה אותם מספק הלקוח לבקשת מומחינו. במידת הצורך, מומחינו אף יגיעו באופן פיזי להתרשמות בשטח. בחינת השרטוטים הקיימים, ובמידת הצורך, מדידה מטעם מודד מוסמך, יאפשרו לנו לבדוק את חיוב הארנונה שלכם ולוודא את התאמתו לנתונים.

בחינה ראשונית של אופן תחשיב מיסוי הארנונה הקיים הינה ללא עלות וללא כל התחייבות מצדכם ואנו גובים שכר טרחה על בסיס הצלחה בלבד!

אין האמור לעיל מהווה חוות דעת משפטית ו/או ייעוץ משפטי מכל סוג שהוא - לייעוץ משפטי אנא פנו לעורך דין מקצועי.

התקשרו אלי
+
התקשרו אלי!