info@amihai-law.com    072-234-7535
  • he
  • en
  • ru

גילוי מרצון

נוהל גילוי מרצון הוא מסלול המוצע על ידי רשות המיסים, מיועד לאנשים המחזיקים בהון שאיננו מוצהר, לרבות חברות, עסקים ועצמאיים, ומאפשר להם לדווח מרצונם על חובות המס שלהם בתמורה לחסינות מהליכים פליליים כנגדם. על מנת לקבל את החסינות הפלילית, חובה להגיש גילוי מלא של ההכנסות החייבות במס מתוך כנות ותום לב.

 

גילוי מרצון 2018

לאחר שהליך גילוי מרצון המקורי זכה להצלחה מרשימה והגיע אל קיצו בתום שנת 2016, רשות המיסים בחרה לחדש את הנוהל, ובכך, לאפשר לבעלי הון נוספים המחזיקים בהון שאיננו מדווח להצהיר על הכנסותיהם ולמנוע פתיחת הליכים פליליים כנגדם. לאחר שהמהלך קיבל את אישורו של היועץ המשפטי לממשלה, יצא הנוהל המחודש לדרכו, והוא כולל מסלולים הדומים לאלה אשר נכללו בגרסתו המקורית.

הוראת השעה של רשות המיסים כוללת שלושה מסלולים אפשריים: הליך רגיל (המיועד לבקשות מזוהות), הליך מקוצר (המיועד לבקשות הנוגעות לסכומי הון נמוכים) והליך אנונימי. בעוד שני המסלולים הראשונים יהיו תקפים לשנתיים, עד לסוף שנת 2019, הרי שהמסלול האנונימי, המאפשר לבדוק את היקף החוב מבלי לחשוף את זהות המבקש, תקף לשנה בלבד ויגיע לקיצו בסוף שנת 2018.

 

מה כוללת בקשה לגילוי מרצון?

בקשה לגילוי מרצון אמורה להכיל את האינפורמציה הבאה:

– פירוט שנות המס הרלוונטיות לבקשה

– פירוט היקף הסכום אשר הושמט ולא דווח לרשות המסים

– פירוט אודות מקור ההכנסה בצירוף מסמכים והוכחות המאוששות את טענות הנישום

– אומדן של תשלומי המס בצירוף כל מסמך רלוונטי אשר יתמוך בבקשה המוגשת.

 

למי מיועד נוהל גילוי מרצון?

הנוהל מיועד לאזרחים אשר עברו על חוקי המס השונים לרבות חוקים המהווים חלק מחוק מיסוי מקרקעין, מפקודת מס הכנסה, מחוק מע"מ, מחוק מס קנייה, מפקודת המכס ועוד. ההליך מאפשר לסגור את חובות המס ללא קנסות וללא פתיחת תיק פלילי, והיום, יותר מאי פעם, הוא מומלץ למעלימי מס על רקע העובדה שישראל חתמה על הסכם העברת מידע מול מדינות רבות לרבות מדינות ה – OECD וארה"ב, ובכך, הפכה את העלמת המס בחו"ל למשימה מורכבת שסיכון רב בצדה.

 

מי לא יוכל להגיש בקשה לגילוי מרצון?

היות ומטרת הנוהל לחשוף מידע שרשות המס איננה מודעת לו, הרי שנישומים שרשות המס מודעת לעבירות המס שלהם לא יוכלו להגיש בקשה לגילוי מרצון ולקבל את החסינות הפלילית המבוקשת. עם זאת, חשוב לציין, כי במקרים חריגים ניתן לנסות ולנהל משא ומתן מול רשות המסים ולבקש להגיש בקשה לגילוי מרצון גם כאשר הנישום אינו עומד בקריטריונים, ולשם כך, חובה להיעזר בליווי מקצועי של עו"ד המתמחה בתחום.

הנישומים הבאים לא יוכלו להגיש בקשה לגילוי מרצון:

  • נישומים שבקשתם לגלוי מרצון חלקית ואיננה נעשית בתום לב.
  • נישומים שנפתחה כנגדם בדיקה או חקירה מטעם רשות שלטונית כזו או אחרת לרבות רשות המסים, או כנגד בן / בת זוגם, או כנגד שותפויות או חברות הקשורות בהם.
  • נישומים המבקשים לדווח על הכנסות שמקורן בפעילויות שאינן חוקיות.
  • נישומים שהאינפורמציה אותה הם מעוניינים לחשוף התפרסמה באמצעי התקשורת.
  • נישומים שהאינפורמציה אותה הם מעוניינים לחשוף במסגרת הבקשה לגילוי מרצון כלולה בכתב הגנה או תביעה או בכתב אישום של אחר במסגרת הליך אזרחי או פלילי המתנהל בבית משפט או בבית דין במדינת ישראל.
  • נישומים שהתנהלו באופן בעייתי מול רשות המסים ולא הגישו דוחות בזמן ועוד.
  • נישומים שהגישו בעבר בקשה לגילוי מרצון

 

מעוניינים להגיש בקשה לגילוי מרצון? אל תתמהמהו!

בהתחשב בעומס הפניות הצפוי, אם חשוב לכם לנצל את האפשרות המחודשת לגילוי מרצון ולמנוע רישומים פליליים וקנסות כבדים בעתיד, מוטב שתצאו לדרך בהקדם האפשרי ותגדילו את הסיכויים לקבלת בקשתכם.

מאחורי מומחי משרדנו ניסיון רב בתחום המסים לרבות ליווי בקשות לגילוי מרצון והם אמונים על מתן ליווי אישי לכל אורך הדרך, החל מהבקשה הראשונית, עבור במשא ומתן וכלה בחתימה על הסכם השומה שיאפשר לכם לסגור את חובות המס שלכם בלב שקט.

 

נשמח לייצג גם אתכם מול רשויות המס תוך צמצום מקסימלי של החשיפה הפלילית מצדכם ולנהל את התהליך במקצועיות בלתי מתפשרת, ביעילות מקסימלית ובדיסקרטיות מלאה, עד לסוף הטוב!

התקשרו אלי
+
התקשרו אלי!