info@amihai-law.com    072-234-7535
  • he
  • en
  • ru

נאמנויות

נאמנות היא העברת ממון, נכס, מניות או זכויות מסוג אחר על ידי הבעלים לידי גורם אחר הנאמן עליו, וזאת, במטרה שהבעלות על הנכסים תועבר לידי צד ג' שיוכל לעשות בנכסים שימוש בהתאם לשטר הנאמנות שייערך בידי עורך דין נאמנויות.

 

מדוע קיים צורך בנאמנויות?

המניעים להקמתו של מנגנון נאמנות עשויות להיות מגוונות, כאשר, ככלל, המניע הראשוני הוא אי רצונם של הבעלים המקוריים להמשיך ולהחזיק בנכס, כל אחד מסיבתו הוא, ובמקביל, הם נהנים מהמשך שליטה על הנכס בשלט רחוק באמצעות ההנחיות שיתוו לנאמן במסגרת הקמת הקרן. המניעים הבולטים להקמת מנגנון נאמנות כוללים לרוב מספר גורמים עיקריים ובהם:

  • מניעת עיקול נכסים לקראת קריסה כלכלית: כאשר הבעלים חוששים מעיקול נכס בידי נושים, הם נוטים להעביר את הנכס לידי צד שלישי נאמן, ובכך, מונעים את עיקולו עם קריסתם הכלכלית.
  • שאיפה לחסוך בעלויות מס עזיבה אשר עשוי להיות מושת על יורשי הנכס במקרים מסוימים במידה ובעל הנכס ילך לעולמו.
  • דאגה לרווחתם הכלכלית של הדורות הבאים, תוך הפקדת הנכס בידי גורם נאמן שיחלק את הכסף ויטפל בנכס בהתאם להוראותיו של בעל הנכס.
  • דאגה לאנשים חולים, מוגבלים או כאלה שהינם פסולי דין.
  • שאיפה להסתיר, מסיבה כזו או אחרת, את עובדת הבעלות על נכס כזה או אחר.

 

כיצד מוקם מנגנון נאמנות?

הקמת מנגנון נאמנות מצריכה תכנון מס ישראלי ולעתים גם תכנון מס בינלאומי ודורשת ראייה אסטרטגית אשר תבטיח את יישום רצונותיו של בעל הנכס בידי הנאמן לטווח הרחוק וגם לאחר שיסתלק מן העולם. לשם כך, חובה להיעזר בשירותיו של עורך דין נאמנויות אשר ילווה את ההליך במקצועיות, ועל בסיס ניסיונו בתחום, יערוך את שטר הנאמנות שיענה באופן אופטימלי על צרכיו, שאיפותיו ודרישותיו של בעל הנכס המקנה אותו לנאמן בו בחר.

לעתים קרובות, שטר נאמנות יקבע כי על הנאמן לכלכל את בעל הנכס עד לסוף ימיו וכי יוכל לעשות שימוש בנכסים בהתאם לשטר הנאמנות רק לאחר פטירת בעל הנכס. זאת ועוד, ניתן להתנות מראש במסגרת שטר הנאמנות כי במידה והתנהלותו של הנאמן לא תעלה בקנה אחד עם התניות בעל הנכס, ניתן יהיה להעביר את הקניין ממנו אל נאמן אחר.

בנאמנות קיימים שלושה צדדים:

יוצר – בעל נכס שהקנה לנאמן נכס אם במישרין ואם בעקיפין

נאמן – אדם המחזיק בנכסים בנאמנות או אדם שהוקנו לו נכסים / הכנסות מנכסים,

נהנה – אדם הזכאי ליהנות מנכסי / הכנסת הנאמן אם במישרין ואם בעקיפין

היבט המיסוי

נאמנות כרוכה במיסוי הנקבע בהתאם לסוג הנאמנות. באופן כללי, בעל השומה והחייב במס בגין הכנסות הנאמן ובגין פעולות הנעשות בנכסי הנאמן הוא הנאמן, אך לכל סוג של נאמנות מוגדרת ההכנסה באופן ספציפי כהכנסה של היוצר או כהכנסה של הנהנה.

נאמנות עשויה להיערך בין קרובים או בין צדדים שאין להם כל זיקה משפחתית, לשלב בין תושבי ישראל לבין שאינם ולהיות פועל יוצא של צוואה. אי לכך, מדובר בתחום שהינו מורכב ביותר ומחייב ליווי מקצועי של עו"ד נאמנויות עתיר ניסיון.

 

נשמח ללוות אתכם בדרך להקמת מנגנון נאמנות משלכם!

אם הנכם מעוניינים, מכל סיבה שהיא, להעביר את הבעלות על נכס משלכם לגורם שלישי וחשוב לכם לבצע את התהליך על הצד הבטוח והטוב ביותר, ללא כל סיכון מצדכם ומתוך ביטחון מלא שכספכם ישמש רק למטרות אותן הועדתם לו, מומחינו ישמחו לעמוד לשירותכם!

 

אנו מתמחים בהקמת נאמנויות ישראליות ובהקמת נאמנויות בינלאומיות המבוססות על ניסיון עשיר בדיני נאמנות, בדיני מסים ובדיני מיסוי בינלאומי כאחד ונשמח להקים עבורכם את הנאמנות הנכונה ביותר לצרכים שלכם לשביעות רצונכם המלאה!

אין האמור לעיל מהווה חוות דעת משפטית ו/או ייעוץ משפטי מכל סוג שהוא - לייעוץ משפטי אנא פנו לעורך דין מקצועי.

התקשרו אלי
+
התקשרו אלי!