info@amihai-law.com    072-234-7535
  • he
  • en
  • ru

רישום סימן מסחר בארה"ב

רישום סימן מסחרי הוא הדרך בה נוקטות חברות רבות ומגוונות במטרה להגן על זכויות היוצרים שלהן. סימן המסחר מייצג את החברה באמצעות כיתוב, איור או ציור, בנפרד או במשולב, ולצד הסימנים החוקיים המרכיבים אותו, סימן מסחר רשום יכלול גם את הסמל ® בעוד סימן שאינו רשום ילווה בכיתוב TM (TradeMark). נוכחותו של סימן המסחר מאפשרת לצרכנים לזהות את מוצרי החברה ומונעת בלבול בין מוצרי החברה לחלופות דומות. בכך, מגנה החברה בעלת הסימן המסחרי על מוצריה ועל שירותיה.

לרישום סימן מסחר בארה"ב מאפיינים שונים וספציפיים שחשוב להיות מודעים להם על מנת לבצע את הליך הרישום באופן המקצועי, היעיל והמהיר ביותר.

 

כיצד מגישים בקשה לסימן מסחר בארה"ב?

לרוב, בקשת סימן מסחר בארצות הברית תוגש בהתבסס על אחת משתי האופציות הבאות:

  • שימוש מסחרי בפועל בסימן בתחומי ארה"ב
  • כוונה לעשות שימוש מסחרי עתידי בסימן מסחר בתחומי ארה"ב

אם הגשת הבקשה מבוססת על שימוש מסחרי בפועל, יש להגיש הצהרה מפורטת בדבר השימוש המסחרי המדובר המתבצע בתחומי ארה"ב ולפרט מהם המוצרים / השירותים בהם נעשה השימוש המסחרי ומתי החל שימוש מסחרי זה.

אם הגשת בקשת סימן מסחר בארצות הברית מבוססת על כוונה עתידית לעשות בו שימוש, כתנאי לרישום הבקשה ולאחר קבלתה, יש להגיש הצהרה כי מאז שהוגשה הבקשה בארה"ב, השימוש בסימן המסחר בארה"ב כבר קיים בפועל, תוך פירוט של השירותים/ המוצרים הרלוונטיים. במידה והשימוש טרם החל בפועל, ניתן יהיה להגיש בקשה לקבלת ארכה להגשת תצהיר השימוש המסחרי, ובמידה ועם תום ההארכות טרם החל השימוש בסימן המסחר בארה"ב, ההשקעה בתהליך תרד לטמיון.

 

הגשת בקשה לרישום סימן מסחר בארה"ב מכוח אמנת פריז

במקביל, ניתן להגיש בקשת רישום סימן מסחר בארה"ב בהתבסס על זכויות הבכורה הנגזרות מהגשת הבקשה לסימן מסחר בישראל, וזאת, מכוח היותה חברה באמנת פריז אשר בה חברות יותר ממאה ושבעים מדינות, וביניהן, ישראל וארה"ב.

 

היתרונות

אמנת פריז מאפשרת לדחות את מועד הגשת הבקשה לרישום סימן מסחר בארה"ב בחצי שנה ממועד הגשת הבקשה בישראל, כאשר תאריך הבכורה שמקנה הבקשה בישראל ייחשב לתאריך הבכורה גם בנוגע לבקשת הרישום בארה"ב או בכל מדינה אחרת החברה באמנה זו. באופן זה, ניתן יהיה להתחיל לעשות שימוש בפועל בארה"ב בסימן מסחר שנרשם בישראל מבלי לחשוש מפני העתקה, גם אם הסימן טרם נרשם בארה"ב, היות והגשת הבקשה בישראל מקנה את תאריך הבכורה לשאר הבקשות שעתידות להיות מוגשות בהתבסס עליה.

מעבר לכך, הגשת בקשה לרישום סימן מסחרי בארה"ב בהתבסס על בקשת בכורה שהוגשה בישראל חסכונית מן הפן הכלכלי, שכן, כאשר הבקשה תאושר בידי הרשם האמריקני, יידרש לשם השלמת הרישום רק העתק תעודת הרישום בישראל, ללא צורך בהגשת הצהרות שימוש ו/ או הארכות להגשתן.

החסרונות

מאידך, הגשת בקשה לרישום סימן מסחר בארה"ב על בסיס זכות הבכורה בישראל מייצרת תלות בין הבקשה בארה"ב לזו הישראלית, כאשר במידה ויחול עיכוב כלשהו בבקשה בישראל, גם השלמת הבקשה בארה"ב תתעכב בעקבותיה.

מה חשוב לדעת לגבי רישום סימן מסחר בארצות הברית?

אישור לסימן מסחר בארצות הברית תקף לטווח של עשר שנים. לאחר תקופה זו, יהיה צורך לבקש אישור מחודש של הסימן המסחרי. לרוב, במידה ולא קיימים עיכובים מיוחדים, ההליך בארה"ב יארך מספר חודשים ועד לשנה. הסימן המסחרי בארה"ב חייב, כאמור, להיות בשימוש פעיל בתחומי ארה"ב, ובמידה ופעילותה המסחרית של החברה טרם יצאה לפועל, יש להוכיח כי החברה מתעתדת לעשות שימוש בסימן המסחרי אותו היא מבקשת. חברה המעוניינת בהגשת  סימן מילולי ולוגו תתבקש לעשות זאת באמצעות הגשת שתי בקשות נפרדות.

זאת ועוד, חשוב לדעת, כי ההליך עשוי להיתקל בעיכובים משמעותיים בעקבות קיומם של קווי דמיון בין הסימן המסחרי אותו הנכם מבקשים לקבל לבין סימנה המסחרי של חברה קיימת בארה"ב. על כן, בטרם תבחרו את הסימן המסחרי המועדף עליכם, חשוב ביותר לערוך בדיקה מעמיקה ולוודא שלא קיים סימן מסחרי דומה אחר.

כמה זה עולה?

העלות הכוללת של התהליך איננה ידועה מראש והיא תלויה, במידה רבה, במספר המהמורות בהן תיתקלו במהלך הדרך. ככלל, העלות כוללת תשלום בגין אגרות כמו גם תשלום שכר עו"ד לעורך הדין הישראלי המטפל בסימן המסחרי בישראל ולעמיתו האמריקני. מעבר לכך, במידה ויוגשו התנגדויות, העלות תהיה גבוהה יותר.

משרדנו מתמחה בליווי לקוחות בהגשת בקשות לסימן מסחר בארה"ב ומאחורינו ניסיון מקצועי רב בתחום. נשמח ללוות גם אתכם אל היעד במקצועיות, במסירות וביעילות מקסימלית!

אין האמור לעיל מהווה חוות דעת משפטית ו/או ייעוץ משפטי מכל סוג שהוא – לייעוץ משפטי אנא פנו לעורך דין מקצועי.

התקשרו אלי
+
התקשרו אלי!