info@amihai-law.com    072-234-7535
  • he
  • en
  • ru

רישום סימן מסחר בחו"ל

רישום סימן מסחר מחוץ לגבולות מדינת ישראל מעניק למותג הגנה נרחבת בקנה מידה עולמי. רישום מסוג זה יתבצע בהתבסס על האמנות הבין לאומיות בתחום ועל החוקה המקומית בכל אחת ממדינות היעד.

 

כיצד ניתן לרשום סימן מסחר בחו"ל?

קיימים מספר מנגנונים לרישום סימני מסחר בחו"ל, כאשר לכל אחת מהמדינות הסמכות לרשום בתוכה סימני מסחר. באיחוד האירופי ובארה"ב קיימת גם סמכות של רשם סימני מסחר לאיגוד המדינות החברות תחת איגוד המדינות. מצב זה יוצר לעיתים כפילות, כאשר במדינה מסוימת עשויה יותר ממערכת הגשה אחת להיות ברת תוקף ויש להתחשב בהגשת הבקשה לרישום סימן מסחרי הן במערכת ההגשה המדינית והן במערכת ההגשה הקהילתית של גוש המדינות אליו משתייכת מדינת היעד.

 

פרוטוקול מדריד

אמנה בין לאומית בתחום סימני המסחר המכונה "פרוטוקול מדריד" היא אמנה המאגדת תחתיה עשרות מדינות בכל רחבי תבל. במדינות בהן אמנת מדריד חלה, יש להתחשב הן במערכת ההגשה הלאומית והן בזו הבין לאומית הנגזרת מתוקף פרוטוקול מדריד. במדינות האיחוד האירופי ובארה"ב מערכת ההגשה של פרוטוקול מדריד תהיה השלישית שיש לקחת בחשבון, לאחר ההתייחסות למדיניות ברמה המדינית וברמה הקהילתית.

ישראל חברה לפרוטוקול מדריד בראשית חודש ספטמבר 2010, והחל מתאריך זה, ניתן להגיש בקשה בין לאומית אחת לרישום סימן מסחרי בכל אחת מהמדינות החתומות על פרוטוקול מדריד. באופן זה, ניתן להסתפק בהגשת הבקשה מאת רשם סימני המסחר בישראל אל עמיתיו ביתר המדינות, ובדרך זו, לחסוך את הצורך בייצוג מטעם עורך דין מקומי במדינות היעד, תוך קיצור התהליך וייעולו. עם זאת, ייצוג מאת עורך דין מקומי עשוי להפוך לחובה במידה ותוגש השגה על בקשת רישום סימן המסחר מטעם רשם סימני המסחר במדינת היעד.

שימוש בפרוטוקול מדריד לשם רישום סימן מסחר יתקיים רק על בסיס סימן מסחר רשום קיים בישראל או, לחילופין, על בסיס בקשת רישום סימן מסחר שכבר הוגשה בישראל.

 

אמנת פריז

אופציה נוספת להגשת בקשה לרישום סימני מסחר בחו"ל היא אמנת פריז. כאמנה הבין לאומית הראשונה להגנת קניין רוחני שעליה חתומות רבות ממדינות העולם וביניהן ישראל, אמנת פריז מאפשרת הגשת בקשה לרישום סימן מסחר בחו"ל בתוך טווח של חצי שנה מאז הגשתה בישראל, וזאת, תוך שמירה על תאריך הבכורה במדינות היעד.

 

מה יש לבדוק לפני הגשת בקשה לרישום סימן מסחרי בחו"ל?

בדומה לתהליך הנדרש לפני הגשת בקשה לרישום סימן מסחר בישראל, גם בהגשת בקשה לרישום סימני מסחר בחו"ל, יהיה צורך לבצע הליך מקדים הכולל בדיקה מעמיקה וחיפוש רחב שמטרתם לוודא כי לא קיים במדינות היעד של פעילותכם המסחרית סימן מסחרי אחר דומה או זהה לסימן אותו הנכם מבקשים לרשום. היות ובכל הנוגע לרישום בין לאומי, מדינה אחת עשויה לקיים מספר מנגנוני רישום ולכלול מספר מאגרים סימנים מסחריים רשומים, החיפוש אמור להיות רחב ומעמיק ולהקיף את כל האפשרויות לרבות מאגר הרישום המדיני, מאגר הרישום הקהילתי ומאגר הסימנים של פרוטוקול מדריד המנוהל בידי הארגון העולמי WIPO המחזיק במאגר סימני מסחר רחב ומקיף הכולל, מעבר לסימני המסחר שתחת פרוטוקול מדריד, גם סימני מסחר של אמנה אחרת שישראל איננה כלולה במדינות החברות בה.

 

כיצד תבחרו את מנגנון ההגשה לרישום סימן מסחר בחו"ל?

לאחר שתבצעו סקירה מקדימה מקיפה של מאגר הסימנים המסחריים הקיים ותגדירו את סימן המסחר הרצוי מבחינתכם כמו גם את מדינות היעד בו הנכם מעוניינים לרשום אותו, יהיה עליכם להתאים את התהליך לפרוצדורת ההגשה הנקודתית הקיימת בכל מדינה לרבות הגשה ברמה המדינית, הגשה ברמה הקהילתית (האיחוד האירופי / ארה"ב) או הגשה באמצעות פרוטוקול מדריד. שימוש בפרוטוקול מדריד מומלץ במיוחד במידה והנכם מעוניינים לרשום את סימן המסחר שלכם בשלוש מדינות או יותר החתומות על אמנה זו.

נשמח ללוות אתכם לכל אורך הדרך!

מאחורי צוות מומחי משרדנו ניסיון רב ועשיר בליווי הליכי רישום סימנים מסחריים בחו"ל ואנו אמונים על מתן שירות יעיל, מהיר, אישי ומסור לשביעות רצונו המלאה של כל לקוח ולקוח. נשמח לעמוד גם לשירותכם!

אין האמור לעיל מהווה חוות דעת משפטית ו/או ייעוץ משפטי מכל סוג שהוא – לייעוץ משפטי אנא פנו לעורך דין מקצועי.

התקשרו אלי
+
התקשרו אלי!