info@amihai-law.com    072-234-7535
  • he
  • en
  • ru

רישום פטנט בחו"ל

רישום פטנט מקנה לממציא את הזכויות על ההמצאה. אם חשוב לכם למנוע ממתחריכם לנצל את המצאתכם, ואם חשוב לכם למקסם את הפוטנציאל העסקי שלכם, חובה עליכם לרשום את המצאתכם כדין.

ברבים מהמקרים, בעל המצאה יחפוץ להגן על המצאתו גם מחוץ לתחומי ישראל וחשוב לדעת כי לא ניתן להגן על החברה או על הממציא באמצעות רישום בינלאומי אחד. עם זאת, שימוש נכון באמנות בינלאומיות בלווי מקצועי של עורך דין פטנטים יאפשר לכם לנהל את התהליך ביעילות מקסימלית ולהגן על הפטנט שלכם באופן המושכל והנכון ביותר.

 

כיצד ניתן לרשום פטנט?

לצורך הגנה על המצאה קיימת, קיימות מספר אסטרטגיות אופציונליות. ככלל, ניתן להגיש תחילה בקשה לרישום פטנט בישראל, כאשר הגשת הבקשה לרישום הפטנט בישראל מקנה למבקש תאריך בכורה לטווח של עד שנה בכ – 175 מדינות החתומות על אמנת פריז.

אמנת פריז הינה אמנה בין לאומית להגנה על קניין רוחני שנחתמה בשנת 1883 בפריז, וכאחת האמנות הבין לאומיות הראשוניות בתחום, היא בעלת משמעות רבה בכל הנוגע להגנה על פטנטים. אמנה זו מנוהלת בידי הארגון העולמי לקניין רוחני (WIPO) הממוקם בז'נבה שבשווייץ ומדינת ישראל הצטרפה אליה בשנת 1950.

על פי עיקרי אמנת פריז, תאריך ההגשה של בקשת הגנה על קניין רוחני באחת מהמדינות החתומות על האמנה, תיחשב באופן אוטומטי כתאריך הגשת הבקשה בכלל המדינות החתומות עליה, וזאת, במידה ובקשת ההגנה תוגש במדינה האחרת בטווח זמן מוגדר מראש לאחר הגשת הבקשה במדינה הראשונה. התאריך בו הוגשה הבקשה לראשונה מכונה "תאריך בכורה", כאשר במידה ותבקשו להגן על סימני מסחר ועל עיצובים תעשייתיים, תוקף תאריך הבכורה יעמוד על שישה חודשים, ואם תבקשו להגן על פטנטים ועל מודלים שימושיים, תקופת הבכורה תימשך על פני 12 חודשים.

 

אמנת PCT

אמנה בין לאומית אחרת בתחום שהוקמה בשנות ה- 80 של המאה הקודמת היא אמנת PCT – (Patent Cooperation Treaty) המאפשרת לשמר את זכות הבכורה על המצאה לטווח של שמונה עשר חודשים נוספים מעבר לשנים עשר החודשים הראשונים הניתנים מתוקף אמנת פריז עם הגשת בקשה לפטנט במדינת הלאום של המבקש.

אמנה זו נחתמה בשנת 1970 בוושינגטון והיא הוקמה במטרה לאפשר את יצירתו של מנגנון לרישום פטנטים אשר יאפשר הגשת בקשה לרישום פטנט במספר מדינות במקביל באמצעות הגשת בקשה בין לאומית אחת. אמנת PCT מנוהלת בידי האו"ם ועל ידי ארגון WIPO.

על אמנת PCT חתומות כ – 150 מדינות והיא מאפשרת להגיש בקשה בין לאומית אחת להגנה על פטנט בכלל המדינות החתומות עליה. במקביל, הליך הענקת הפטנטים נותר תחת שליטתם של משרדי הפטנטים הלאומיים / האזוריים.

כך, במידה והנכם מגישים פטנט במדינת ישראל, כל עוד לא חלפו שניים עשר חודשים מתאריך הגשת הבקשה, ניתן להגיש בקשה לרישום פטנט בהתאמה לדרישות אמנת PCT ולבקש שתאריך הבכורה שלכם יוכר בהמשך עם הגשת בקשות לרישום פטנט במדינות אחרות החברות באמנה זו.

זאת ועוד, עם הגשת בקשה בין לאומית על בסיס אמנת PCT יינתן למגיש הבקשה דו"ח בחינה מטעם בוחן בין לאומי שאין מסמכותו להעניק פטנט במדינה מסוימת. באופן זה, יתכן מצב בו הבוחן הבינלאומי יספק חוות דעת חיובית ואילו הבוחן במדינת יעד מסוימת יציג עמדה מנוגדת.

מענה לבוחן הבין לאומי מומלץ במקרים מסוימים ומיותר במקרים אחרים. מומלץ להיעזר בשירותיו של משרד לרישום פטנטים לצורך קבלת החלטה נכונה בנידון.

 

איך מתחילים?

רישום פטנט מתחיל בישראל. בשלב הבא, תוגש בקשה בין לאומית במטרה לדחות את מועד הגשת הבקשה לפטנט במדינות אחרות עד לטווח של כשנתיים ומחצה, בהתאם לאמנת PCT. אסטרטגיה זו של דחיית הגשת פטנטים במדינות יעד עשויה להוות את הפתרון האופטימלי במקרים מסוימים, אך איננה מומלצת במקרים אחרים. לשם ביצוע ההחלטה המושכלת ותכנון ההתנהלות הנכון ביותר במקרה שלכם, מומלץ להיעזר בעורך דין פטנטים עתיר ניסיון אשר יכוון אתכם במקצועיות וביעילות.

 

מה חשוב לדעת לגבי רישום פטנטים בחו"ל?

הבדלי החוקה והגישה בין מדינות שונות ברחבי העולם, הופכת את מלאכת רישום הפטנט במדינות שונות על פני הגלובוס למורכבת פחות או יותר, בהתאם לתחום הפטנט ולמדיניות הספציפית של המדינה בה הנכם מבקשים לרשום אותו. על כן, לפני הכל, מומלץ לבחון לעומק את הפוטנציאל של השוק במדינת היעד בהתאמה לסוג הפטנט שלכם ולהתנהל בהתאם.

 

למומחי משרדנו ניסיון רב בהגשת בקשות בין לאומיות לפטנטים במדינות יעד שונות, תוך ניהול יסודי ואסטרטגי של התהליך בכל שלב לאורך הדרך. נשמח לעמוד לשירותכם!

 

אין האמור לעיל מהווה חוות דעת משפטית ו/או ייעוץ משפטי מכל סוג שהוא – לייעוץ משפטי אנא פנו לעורך דין מקצועי.

התקשרו אלי
+
התקשרו אלי!