info@amihai-law.com    072-234-7535
  • he
  • en
  • ru

קניין רוחני

קניין רוחני הינו שם כולל שתחתיו כלולות מגוון זכויות אשר מקנות בעלות על רכוש שאינו פיזי במהותו. זכויות אלה מיועדות להעניק לבעל הקניין הרוחני בלעדיות על השימוש בו, כאשר משך הבלעדיות והיקפה משתנים באופן ספציפי.

הצורך בהגנה על זכויות בתחום הקניין הרוחני היה ועודנו חשוב, אך בעידן המקוון, כשהפרת זכויות יוצרים הפכה לאקט קל, פשוט וזמין, ההגנה על קניינים רוחניים חשובה שבעתיים. הזכויות הקבועות בחוק בנוגע לקניין רוחני מוגדרות בחוק הישראלי, מחד, ומאידך, מושפעות מהתחייבויות בזירה הבין לאומית ומאמנות כאלה ואחרות שמדינת ישראל חתומה עליהן כחלק מהמאמץ הגלובלי לבלימת מגמת ההאצה בהפרת זכויות בקניינים רוחניים בעולם המודרני.

זכויות הקניין רוחני הבולטות:

  • סימני מסחר:

סימני מסחר הם ספרות, אותיות, מילים, צלילים או דמויות המופיעים בפני עצמם או באופן משולב ומשמשים את היצרן / ספק השירות לצורך סימון הסחורה / השירות. רישום סימן המסחר מעניק לבעל הסימן את זכות השימוש הבלעדית בסימן לגבי השירותים / הסחורות שנרשם בגינם, ובכך, מבדל את בעליו ממתחריו לענף. זאת ועוד, סימן מסחר מונע הטעיית הצרכנים בידי גורמים אחרים.

 

  • פטנטים:

פטנט הוא הזכות המשפטית הניתנת מידי מדינה לבעליה של המצאה מסוימת למשך זמן קצוב. זכות משפטית זו מאפשרת לבעליו של הפטנט למנוע מאחרים את השימוש בהמצאה.

 

  • זכויות יוצרים:

זכויות יוצרים הן ההגנה המוענקת ליוצרה או לבעליה של יצירה מפני שימוש שאיננו מורשה ביצירה. הסימון © ולצדו הביטוי "כל הזכויות שמורות" מקובל לסימון יצירות המוגנות בזכויות יוצרים, אך בישראל ובמרבית מדינות העולם יצירות יהיו מוגנות גם ללא סימון זה במידה והן עומדות בקריטריונים המתאימים.

 

  • סודות מסחריים:

סוד מסחרי מתייחס למידע עסקי כזה או אחר ששמירתו בגדר סוד מקנה לבעליו יתרון על פני מתחריו ואשר שמירתו כסוד דורשת מאמץ מסוים. על מנת שמידע עסקי יוגדר כסוד, עליו להיות בעל פוטנציאל להענקת יתרון תחרותי משמעותי לבעליו ועליו להיות מוחזק באופן סודי, בהתאם.

 

  • גניבת עין:

גניבת עין הינה עוולה נזיקית המתרחשת כאשר אי מי מנסה להיתרם מהמוניטין של בעל שירות או מוצר כלשהם, כשהא מנסה להטעות את הצרכנים ולגרום להם להבין שבעל המוניטין הוא המקור לשירות או למוצר שהמתחזה מספק.

 

  • זכויות משדרים / מבצעים:

זכויותיו של מי שהפיק משדר / תכנית טלוויזיוניים. על זכויות אלו יחולו דינים מסוימים שאינם קבועים תמיד בחוק.

 

  • עיצוב / מדגמים:

מדגמים הם הזכויות הנוגעות לעיצובם של מוצרים תעשייתיים, וכאשר עיצובו של המוצר ייחודי, המדגמים יספקו לו הגנה.

 

הפרת זכויות קניין רוחני

אם השתלטות שאיננה חוקית על נכסיו הממשיים של הזולת היא עבירה מוחשית וברורה לכל, הרי שבכל הנוגע להפרת זכויות בקניין רוחני, הדברים מורכבים יותר, וזאת, למרות שייצור מוצר רוחני דורש מאמצים והון כפי שדורש ייצור מוצר פיזי, ובמקרים רבים אף יותר מכך. במקרים של הפרה מסחרית של זכויות יוצרים ושל סימני מסחר, הפרת זכות הקניין הרוחני תיחשב לעבירה פלילית של ממש.

על מנת להגן על זכויות קניין רוחני, חוקקו בישראל חוקים שונים לרבות חוק זכות יוצרים, פקודת זכות יוצרים, חוק הפטנטים, פקודת הפטנטים והמדגמים, פקודת סימני מסחר, חוק הגנת כינוי מקור וחוק זכויות מבצעים ומשדרים.

מחפשים עורך דין קניין רוחני? משרדנו מעניק מענה כוללני ומקיף לכל שאלה בתחום הקניין הרוחני. אם הוגשה נגדכם תביעה בגין הפרת קניין רוחני או במידה וקניין רוחני שלכם הופר, צוות מומחינו ישמח לחלוק עמכם את ניסיונו העשיר וללוות אתכם לכל אורך הדרך במקצועיות, בנחישות, במסירות וביצירתיות!

 

אין האמור לעיל מהווה חוות דעת משפטית ו/או ייעוץ משפטי מכל סוג שהוא – לייעוץ משפטי אנא פנו לעורך דין מקצועי.

התקשרו אלי
+
התקשרו אלי!