info@amihai-law.com    072-234-7535
  • he
  • en
  • ru

הסדרת זכויות ירושה בין בני זוג וידועים בציבור

הסדרת זכויות הירושה בין בני זוג ובין ידועים בציבור היא מטלה רבת משמעות שחשוב להיערך אליה מראש במטרה להבטיח את האינטרסים של בעל הרכוש בכל הנוגע לחלוקת עיזבונו לאחר מותו.

 

הכללים הנורמטיביים לירושה בין בני זוג

חוק הירושה כולל התייחסות לחלוקת עיזבונו של נפטר אם במועד פטירתו היה בן זוגו חי.

על פי סעיף 11 לחוק הירושה, אשר מגדיר את אופן הירושה החוקי של בן זוג במדינת ישראל, בן זוגו של הנפטר יורש את כל המיטלטלין שלו (לרבות מכונית) אשר משתייכים הן על פי הנסיבות והן על פי המקובל למשק הבית המשותף של בני הזוג. בנוסף לכך, יורש בן זוגו של הנפטר חלק מיתרת עיזבונו באופן הבא:

– אם המוריש הותיר אחריו ילדים, צאצאיהם או הורים, יירש בן זוגו מחצית מהעיזבון.

– אם המוריש לא הותיר אחריו ילדים או הורים יירש בן זוגו את כל עיזבונו.

– אם המוריש לא הותיר אחריו ילדים אך הותיר אחים, צאצאיהם של אחים או הורי הורים, יירש בן זוגו שני שלישים מתוך העיזבון.

בכל הנוגע להסדר זכויות ירושה בין בני זוג אשר ניהלו הליכי גירושין או היו פרודים לאורך שנים, אך, בפועל, היו נשואים באופן חוקי במועד פטירתו של אחד מהם, לא קיימת התוויה חוקית ברורה וכל מקרה נדון לגופו כשלרוב ניתנת פרשנות תכליתית לחוק הירושה ונמנעים מצבים אבסורדיים בהם בן זוג פרוד ייהנה מעיזבונו של בן זוגו. כל זאת, כאשר הנסיבות מצביעות על רצונו המוחלט של הנפטר בגירושין.

ככלל, במקרים בהם אופציית הגירושין עומדת על הפרק ובייחוד במידה והליכי הגירושין כבר בעיצומם ומתנהלים בערכאות, חשוב לערוך צוואה אשר תבטיח כי גם במידה ותתרחש פטירה של אחד מבני הזוג המועמדים לגירושין לפני שהגירושין יוכרזו באופן סופי, בן זוגו של הנפטר לא ייהנה מעיזבונו. במידה ולא תיערך צוואה שכזו, ייתכן בהחלט תרחיש בו בן זוגו המועמד לגירושין של הנפטר יירש אותו בהתאם לחוק הירושה.

 

האם בכוחו של הסכם ממון משותף להשפיע על חלוקת הירושה?

חשוב לדעת כי קיומו של הסכם ממון שנערך בין בני זוג אינו גובר על תוקפה של צוואה ולא ניתן להתייחס אליו כאל רצונו האחרון של המנוח בכל מקרה, שכן הסכם ממון איננו נכלל בקטגוריה של הוראה צוואתית אותה ניתן למסור אך ורק באמצעות עריכת צוואה חוקית כדת וכדין. הסכם ממון הנערך בין בני זוג תקף בנוגע לרכושם המשותף בלבד ולגורלו במידה והנישואין נפסקו, אם בעקבות גירושין ואם בעקבות פטירה. אולם בכל הנוגע לרכושו הפרטי של אדם, הסכם ממון איננו תקף להתוויית ירושה או אי ירושה של בן הזוג. היות וכך, אם הנפטר לא הותיר אחריו צוואה המתייחסת לרכושו הפרטי, עיזבונו האישי, שאיננו מהווה חלק מהרכוש הזוגי המשותף, יחולק על פי חוק הירושה. בהתחשב באמור לעיל, ניתן לערוך הסכם ממון המשולב בצוואה וזו האופציה המומלצת לבני זוג המעוניינים לבטח מראש את האינטרסים שלהם ולהבטיח כי רצונותיהם בנוגע לעיזבונם ימומשו באופן מלא בעתיד.

 

הסדר זכויות ירושה בין ידועים בציבור

חוק הירושה אף מתייחס לבני זוג הידועים בציבור ומעניק להם את אותו המעמד החוקי של בני זוג הנשואים כדין. בהתאם לכך קובע החוק כי איש ואישה אשר אינם נשואים אך חיים חיי משפחה במשק בית משותף ואחד מהם נפטר, אם שני בני הזוג לא היו נשואים לבן זוג אחר בעת הפטירה, הרי שבן הזוג הנותר בחיים יירש את הנפטר ככל בן זוג נשוי אחר. זאת, כמובן, בהיעדר הנחייה אחרת מהנפטר בצוואה שהותיר אחריו.

בכל הנוגע לידועים בציבור, הגדרת הסטטוס של בני זוג כידועים בציבור הינה מורכבת ותלויה בנתונים משתנים שונים הנבחנים במטרה להעריך את רמת המחויבות של הקשר בין בני הזוג, וביניהם, משך הזמן בו התקיים הקשר, השאלה האם קיימו מגורים משותפים, השאלה האם ניהלו יחד משק בית משותף ועוד. עריכת צוואה מומלצת ביותר במקרה של בני זוג הידועים בציבור, וזאת, במטרה למנוע טענות מצד גורמים כאלה ואחרים העשויים לטעון להיותם יורשיהם החוקיים של ידועים בציבור.

משרדנו מתמחה בעריכת צוואות מכל הסוגים ובכל רמת מורכבות ומציע חוויית שירות איכותית המשלבת מקצוענות, אמינות, ניסיון רב ושירות אישי בכל שלב לאורך הדרך. נשמח לעמוד לשירותכם לשביעות רצונכם המלאה!
אין האמור לעיל מהווה חוות דעת משפטית ו/או ייעוץ משפטי מכל סוג שהוא - לייעוץ משפטי אנא פנו לעורך דין מקצועי.

התקשרו אלי
+
התקשרו אלי!