info@amihai-law.com    072-234-7535
  • he
  • en
  • ru

 תכנון ירושה בצוואה בעזרת עורך דין

חלק בלתי נפרד מעריכת צוואה הוא תכנון נכון של הירושה באופן המועדף על בעל הצוואה המוריש את רכושו לשאיריו. תכנון ירושה הוא, במקרים רבים, הליך מורכב וסבוך שמורכבותו נגזרת מהיקפה ומאופייה של הירושה הנידונה או מהרכב היורשים ומאופיים. זאת ועוד, תכנון מיטבי של ירושה מאפשר לקחת בחשבון מראש את מכלול שיקולי המס הנדרשים ואף למנוע מחלוקות פנימיות צפויות בין היורשים באמצעות התוויה ברורה ומפורטת בצוואה.

 

כיצד מתכננים ירושה בצוואה?

רבים המבקשים לערוך צוואה מוצאים עצמם תוהים בשאלה איך לתכנן ירושה בצוואה וכיצד לערוך אותה באופן שהיורשים יהיו שבעי רצון, מחד, ורצונותיו של המצווה ימומשו, מאידך. במקרים רבים, ובייחוד כאשר הירושה כוללת עסק משפחתי, חשוב ביותר לייחד מקום בצוואה להוראות ברורות ומפורטות אשר ימנעו במידת האפשר היווצרות סכסוכים פנימיים בין היורשים.

במהלך תכנון הירושה בצוואה, יש להתייחס למספר היבטים תכנוניים שהשילוב ביניהם יוצר תכנון ירושה אופטימלי. יש לתת את הדעת על מתן הוראות שיבטיחו את שליטתו של המצווה בעיזבונו גם לאחר שלא יהיה עוד בין החיים. באופן זה יוכל המצווה להתנות מראש את אופן חלוקת הירושה בהתאם לשינויים אפשריים במערך המשפחתי ובהתאם לנסיבות משתנות מגוונות בעתיד, כאשר אין גבול חוקי לתנאים ולתניות שיוכל המצווה להורות בצוואתו. התנהלות בלתי תקינה, שינויים באורח החיים ומגוון התרחשויות בלתי צפויות אחרות עשויים להיכלל בצוואתו של המצווה כעילה לשינויים באופן חלוקתה של הירושה בעתיד, וככל שהמצווה יותיר מאחוריו הוראות מפורטות יותר, כן גדול הסיכוי לכך שרצונותיו יתממשו לאחר מותו ושימשיך לשלוט ביורשיו גם כאשר לא יהיה נוכח עוד בשטח.

היבט חשוב נוסף הנוגע לתכנון הירושה בצוואה הינו תכנון מס נכון. תכנון פרטני ומחושב של חלוקת הירושה בין היורשים עשוי לחסוך מהמוריש ו/או מיורשיו נזקים משמעותיים בתחום המס. בין היתר, יוכל המצווה להותיר בצוואתו הנחייה לפיה אחד מהיורשים יקבע את זהותם של היורשים מתוך רשימה מוגדרת מראש. באופן זה, ניתן יהיה להעביר נכסים מתוך עיזבונו של המצווה לצד ג' מבלי שההעברה תיחשב כעסקה המתחייבת במס, מה שעשוי לחסוך ממון רב במקרה הצורך.

לא פחות חשוב מכך, מומלץ לכלול הוראות חלופיות להוראות הרגילות בצוואה, וזאת, על מנת לאפשר למצווה לשלוט בחלוקת הירושה גם במקרים בהם הציווי הראשוני שלו לא יוכל לצאת אל הפועל, כמו במקרה בו היורש שהגדיר או חלק מהיורשים שנבחרו על ידו לא יוכלו לרשתו מכל סיבה שהיא. במקרה שכזה, המצווה יוכל להגדיר מי יהיה היורש החלופי במצב בו היורש המועדף עליו לא יוכל לשמש כיורשו.

 

מדוע חשוב לתכנן את הירושה בליווי עורך דין?

את תכנון הצוואה יש לערוך בזהירות מרבית, ברגישות אופטימלית ובמקצועיות ללא פשרות, וזאת, על מנת להבטיח למצווה כי רצונותיו המובעים בצוואה יקוימו באופן מלא, למרות שלא יהיה עוד בין החיים. תכנון צוואה מיטבי מייצר צוואה שאיננה פתוחה לפרשנויות ולספקות ואשר יהיה בלתי אפשרי בעתיד לפגוע בתוקפה ולבטל אותה. באופן זה, נמנעות מרבית מחלוקות הירושה הפוגמות בלכידות המשפחתית והופכות במחי יום אוהבים לאויבים בנפש. זאת ועוד, חשוב לדעת, כי בכל הנוגע לפן המיסוי בצוואה, ליווי מקצועי של עורך דין ירושה וצוואה יאפשר למצווה לקבל את ההחלטות הנכונות ביותר.

משרדנו מעמיד לרשות לקוחותיו את מיטב השירותים בתחום הירושה והצוואה וערוך להעניק לכם שירות מקצועי, אישי ומסור בדרך לתכנון הצוואה האופטימלית אשר תתוכנן באופן המיטבי מבחינתכם ותעניק לכם שליטה מקסימלית על עיזבונכם בכל סיטואציה אפשרית בעתיד.

 
אין האמור לעיל מהווה חוות דעת משפטית ו/או ייעוץ משפטי מכל סוג שהוא - לייעוץ משפטי אנא פנו לעורך דין מקצועי.

התקשרו אלי
+
התקשרו אלי!