info@amihai-law.com    072-234-7535
  • he
  • en
  • ru

עורך דין עריכת צוואה

עריכת צוואה היא פעולה המומלצת לכל מי שמעוניין לשלוט באופן בו יחולק עיזבונו לאחר פטירתו. בהתחשב בעובדה שאין אדם יודע את קיצו, הרי שעריכתה בהקדם של צוואה מסודרת בליווי עורך דין צוואה מיומן, תבטיח את מימוש רצונותיו של אדם לאחר פטירתו.

 

מדוע מומלץ לערוך צוואה?

מלחמות יורשים, מתן חלק מהעיזבון ליורש חוקי שבעל העיזבון מעוניין לנשלו מכספו מסיבה כזו או אחרת או השתלטות של גורם בלתי רצוי על נכסי המצווה הם התרחישים השליליים העיקריים העומדים לנגד עיניו של אדם הבוחר לערוך צוואה חוקית כדת וכדין, ובכך, מבטיח מראש שגורמים בלתי רצויים מבחינתו לא יוכלו להניח ידם על כספו.

 

כיצד עורכים צוואה?

ככלל, כל אדם יוכל לערוך את צוואתו בכוחות עצמו, אולם, על מנת לערוך צוואה המתוכננת באופן המיטבי ואשר מבטיחה את קיום האינטרסים של המצווה בכל סיטואציה עתידית אפשרית, מומלץ להיעזר בעורך דין עריכת צוואה מנוסה. תכנון צוואה בידי עורך דין מומלץ במיוחד במקרים בהם הצוואה מורכבת יחסית וכוללת בתוכה הוראות מיוחדות כאלה ואחרות או במצבים בהם המצווה חושש כי צד ג' כלשהו עלול להתנגד לצוואה מכל סיבה שהיא.

ליווי משפטי מקצועי בעריכת צוואה אף מתייחס לתכנון המיסוי בצוואה, כאשר תכנון מקצועי ונכון של המיסוי עשוי לחסוך למצווה וליורשיו עלויות מיסוי רבות משמעות ולאפשר לו להוריש את כספו באופן אופטימלי.

 

מה חשוב לכלול בצוואה?

במהלך עריכתה של צוואה חובה להתייחס למרכיבים חשובים האמורים להוות חלק בלתי נפרד מכל צוואה. ראשית, יש להגדיר את זהות היורשים, בין אם מדובר ביורשים ישירים ובין אם מדובר ביורשים חלופיים שהמצווה מעוניין להוריש להם את כספו במידה ומסיבה כזו או אחרת היורשים המועדפים עליו לא יוכלו לרשת את עיזבונו. זאת ועוד, על הצוואה לכלול הנחיות חלוקה ברורות ומפורטות המתוות את אופן חלוקת העיזבון בין היורשים השונים, וזאת, במטרה למנוע סכסוכי ירושה ועל מנת למנוע מצב בו הירושה תחולק בניגוד לרצון המצווה.

בצוואה מומלץ לכלול גם תניות ותנאים אשר מאפשרים למצווה לשלוט בעיזבונו לאחר שלא יהיה בין החיים. תנאים אשר לוקחים בחשבון שינויים אפשריים באורח חיי היורשים וכל שינוי אפשרי אחר העשוי להתרחש עם נסיבות החיים, מבטיחים את חלוקת העיזבון בהתאם לרצונותיו של בעליו בכל מקרה ובכל מצב.

 

כמה זה עולה?

ככלל, לא קיים מחירון שירותים מוגדר בתחום עריכת הצוואות ועלות עריכת צוואה משתנה בין משרד עורכי דין למשנהו בהתאם למדיניות המשרד הספציפית כמו גם בהתאם לרמת מורכבותה של הצוואה, בהתאם למטרות הלקוח ובהתאם לצרכיו. עלותו של אישור נוטריוני לצוואה, לעומת זאת, מוגדרת על פי תעריפי משרד המשפטים.

עלות נלווית אפשרית נוספת, שהינה זניחה יחסית, כרוכה בהפקדת הצוואה אצל הרשם לענייני ירושה. הפקדת צוואה בידי הרשם לענייני ירושה שומרת באופן פיזי על הצוואה, תוך מניעת העלמה מכוונת של הצוואה מצד גורמים שאינם מעוניינים בקיומה ותוך מניעת הצגת צוואות קודמות או הגשת בקשה לצו ירושה. צוואה שהופקדה בידיו של הרשם לענייני ירושה מאושרת בעיני החוק כצוואתו החוקית של המצווה ועלות הפקדתה, שאיננה גבוהה, מצדיקה בהחלט את הביטחון והשקט הנפשי שהיא מעניקה למצווה.

למשרדנו ניסיון רב בעריכת צוואות מכל סוג לרבות צוואות מורכבות וצוואות הדדיות ואנו אמונים על מתן שירות אישי, רגיש ומסור לכל לקוח מלקוחותינו. נשמח לעמוד גם לימינכם בעריכת צוואתכם ולהעניק לכם ליווי מקצועי, רגיש, אישי ומסור בדרך לעריכת הצוואה האופטימלית שלכם אשר תבטיח את מימוש האינטרסים שלכם בכל עת בעתיד!
אין האמור לעיל מהווה חוות דעת משפטית ו/או ייעוץ משפטי מכל סוג שהוא - לייעוץ משפטי אנא פנו לעורך דין מקצועי.

התקשרו אלי
+
התקשרו אלי!