info@amihai-law.com    072-234-7535
  • he
  • en
  • ru

עורך דין ירושה וצוואה

נושא המוות הוא מן הנושאים שאינם חביבים על בני האנוש באשר הם ורבים היו מעדיפים להדחיקו מתודעתם, הגם שכל אחד מודע לעובדה כי המוות הוא נחלת האנושות כולה. מן הפן המשפטי, הכחשה עצמית בנושא המוות ואי היערכות נכונה ליום פקודה עשויות להוביל למצב בו אדם יעזוב את העולם ללא צוואה, כשהוא מותיר מאחוריו את היקרים לו בסיטואציה המזמנת מחלוקות העלולות להימשך לאורך שנים ולמחוק במחי יד את הלכידות המשפחתית שאין לה תמורה. ובכלל, במידה ואדם מעוניין שכספו יתחלק לאחר הסתלקותו מהזירה באופן המועדף עליו, אין כל ספק כי עריכת צוואה מראש הינה חובה.

 

מהי העדיפות של צוואה על פני ירושה על פי דין?

במידה ואדם נפטר לבית עולמו ולא הותיר אחריו צוואה, יורשיו על פי דין הם בן / בת הזוג החוקיים וקרוביו עד לדרגה שלישית לרבות ילדיו של המנוח, הוריו, הוריהם של הוריו וצאצאיהם. בהתחשב בכך שברירת מחדל זו לא מתאימה ברבים מהמקרים להעדפותיו הראשוניות של המנוח אשר עשוי לרצות כי אחד או יותר מילדיו יירשו נתח גדול יותר מכספו, מעדיף לנשל אי מי מיורשיו מכספו או מעוניין לנשל את בני הזוג של ילדיו באמצעות הורשת כספו באופן ישיר לנכדיו, הרי שצוואה ערוכה כחוק תאפשר לו לממש את העדפותיו ולוודא כי כספו ינותב לידיים הנכונות ביותר מבחינתו גם לאחר שלא יהיה נוכח באופן פיזי בזירה.

 

אלו סוגי צוואות קיימים?

  • צוואה בעל פה: שכיב מרע וכל אדם אחר אשר בנסיבות מתאימות חש עצמו כעומד בפני המוות רשאי להשאיר צוואה בעל פה אשר תהיה ברת תוקף רק במידה ולצדו היו נוכחים שני עדים.
  • צוואה בכתב יד: צוואה הכתובה כולה בכתב ידו של בעל הצוואה, חתומה על ידו ואשר תאריך עריכת הצוואה כתוב בה בכתב ידו. בהתחשב בכך שקשה להעריך האם צוואה מסוג זה נערכה תחת לחץ או בעל כורחו של בעל הצוואה ואף קל לזייפה, קל לערער על צוואה כזו ולהתנגד לקיומה.
  • צוואה בפני רשות: צוואה מסוג זה תימסר בעל פה על ידי המצווה בפני רשות לרבות שופט, בית דין דתי, נוטריון, רשם בית משפט או רשם לענייני ירושה.
  • צוואה בעדים: צוואה זו היא הדרך הנכונה והמומלצת ביותר לעריכת צוואה, ולרוב, תיערך בפני עורך דין צוואה וירושה שיעניק לה תוקף חוקי מלא. צוואה זו תיערך בכתב, תכלול את תאריך עריכת הצוואה, תיחתם בידי המצווה בפני שני עדים כשרים, וזאת, לאחר שיצהיר בפניהם כי זו היא צוואתו ורצונו האחרון. הצוואה תאושר באותו המעמד בחתימת יד העדים המאשרים כי בעל הצוואה הצהיר בפניהם כי זו צוואתו וחתם עליה בפניהם. במרבית המקרים, צוואה זו תיערך בידי עורך דין ירושה וצוואה אשר יערוך אותה בהתאם לצרכיו ולרצונותיו של בעל הצוואה ואשר יעיד, במקרה הצורך, כי הצוואה נערכה על ידי בעליה ללא כל לחץ או השפעה שאיננה הוגנת. עורך הדין אף יפקיד אצלו למשמרת עותק מהצוואה.

 

מדוע חשוב לערוך את הצוואה כחוק אצל עורך דין ירושה וצוואה?

עורך דין צוואה וירושה מתאים את הצוואה באופן פרטני לצרכיו ולשאיפותיו של האדם העורך את הצוואה, כאשר הבנתו בתחום המס עשויה להיות לעזר רב לבעל הצוואה ולסייע לו בחלוקה נכונה של הרכוש לקרוביו. צוואה הערוכה בידי עורך דין אף חסינה בפני כל התנגדות עתידית ועותק ממנה נותר למשמרת בידי עורך הדין שערך אותה, כך שצוואתו האחרונה של המנוח תהיה שמורה וגורמים המעוניינים בהעלמתה ממניעים טהורים יותר או פחות לא יוכלו לבצע את זממם.

על כן, בהתחשב בעובדה שצוואה שאינה מגובה בתוקף משפטי ולא נערכה כדת וכדין אצל עורך דין המתמחה בתחום הירושה והצוואה נתונה לערעורים וניתנת להפרכה, הרי שכל אדם החפץ שצוואתו תהיה תקפה גם לאחר מותו ושאינו מעוניין שהתנגדויות כאלה ואחרות הנובעות מעריכה לקויה של הצוואה תאפשרנה לידיים בלתי רצויות להשתלט על כספו, חייב להיעזר בשירותיו של עורך דין מומחה בתחום אשר יוודא כי כל רצונותיו יעוגנו בחוק ולא יהיו ניתנים לשינוי.

למשרדנו ניסיון רב בעריכת צוואות. נשמח ללוות אתכם במקצועיות, באמינות, ביעילות וברגישות בעריכת צוואתכם!

 
אין האמור לעיל מהווה חוות דעת משפטית ו/או ייעוץ משפטי מכל סוג שהוא - לייעוץ משפטי אנא פנו לעורך דין מקצועי.

התקשרו אלי
+
התקשרו אלי!