info@amihai-law.com    072-234-7535
  • he
  • en
  • ru

שירותי תרגום, אישור נוטריוני ושירותי אפוסטיל

בבואכם להגיש מסמכים למוסד או לרשות במדינה אחרת, סביר להניח שתזדקקו לשירותי תרגום נוטריוני ולעיתים גם לשירותי אפוסטיל המעידים על אמינות המסמכים אותם הנכם מבקשים להמציא לידי הגורמים הרלוונטיים במדינה זרה.

 

מהו תרגום נוטריוני?

תרגום נוטריוני הינו שירות באמצעותו ניתן להקנות תוקף חוקי למסמכים המתורגמים משפת המקור בה הם כתובים אל שפת יעד אחרת. מסמך תרגום נוטריוני יופק בידי נוטריון מוסמך אשר יתרגם אותו בכוחות עצמו או יעביר לידי ספק שירותי תרגום מטעמו שיבצע את מלאכת התרגום במקומו. אישור תרגום נוטריוני יידרש לרוב בהגשת מסמכים רשמיים כדוגמת ייפויי כוח, תצהירים, מסמכי חברות, כתבי תביעה, תעודות לידה, רישיונות נהיגה, תעודות נישואין ומסמכים דומים אחרים אשר יידרשו לתרגום נוטריוני טרם הגשתם ויצריכו את פנייתכם לנוטריון מוסמך.

בהתחשב בכך שלתרגום נוטריוני ישנו תוקף משפטי, קיימת חשיבות רבה לדיוק האופטימלי של מלאכת התרגום. היות וכך, תרגום עצמאי של המסמך יוכל להתבצע בידי הנוטריון או מי מטעמו אך ורק במידה והוא בקיא בשפת המקור ובשפת היעד על בוריין, לרבות הבנה מעמיקה של המונחים המקצועיים הכלולים במסמך והתמצאות בז'רגון הייחודי לתחום ולמסמך. לא ניתן להסתפק בתרגום של המלל כפי שהוא וחובה לייצר תרגום שיעביר את משמעות המסמך במלואה באופן המדויק ביותר.

במידה והנוטריון אינו בקי דיו בשפות הנדרשות, יידרש אישור הצהרת מתרגם. הליך זה יתבצע באופן בו יופקד על מלאכת התרגום מתרגם אשר בקיא בשפת המקור ובשפת היעד במידה הנדרשת. לאחר ביצוע התרגום יצהיר המתרגם בפני הנוטריון כי התרגום בוצע באופן מדויק ובהיר וכי המסמך המתורגם נאמן באופן מוחלט למסמך המקורי. במקרה זה, אישור הנוטריון יאשר את הצהרתו של המתרגם בלבד ולא יעיד על איכות התרגום. במקרים מסוימים, אישור הצהרת מתרגם לא יספק את דרישת הגורם הרשמי ומומלץ לבדוק מול הגורם לו הנכם אמורים לספק את המסמכים האם יסתפקו באישור הצהרת מתרגם.

התעריף הנגבה עבור תרגום נוטריוני או עבור אישור הצהרת מתרגם הינו תעריף אחיד לכלל הנוטריונים המוגדר בחוק ומפורסם לציבור בידי משרד המשפטים.

 

מהו אפוסטיל?

המונח אפוסטיל הוא "אישור" בצרפתית, ולמעשה, אפוסטיל מהווה אישור בין לאומי המעיד על כך שהמסמכים אותם הנכם מעוניינים להגיש הינם נכונים, מקוריים, הונפקו בידי הגורם המוסמך להנפקתם ונחתמו בידי הגורם המוסמך לחתימה. אישור האפוסטיל דומה במהותו לאישור נוטריוני, אולם, בעוד לאישור נוטריון תוקף מקומי, הרי שלחותמת אפוסטיל תוקף חובק עולם החולש על פני כל המדינות החתומות באמנת אפוסטיל המכונה גם "אמנת האג" וכוללת בתוכה את ישראל, מדינות ארה"ב, מרבית מדינות אירופה ומדינות נוספות אחרות באיי האוקיינוס השקט, באסיה ובאמריקה.

אישור אפוסטיל יהיה קביל רק במדינות החתומות על אמנת האג. אם הנכם זקוקים להמציא מסמכים רשמיים לידי גורם במדינה שאיננה חתומה על האמנה, התהליך יהיה מורכב יחסית וידרוש מכם לאמת את המסמך במשרד החוץ הישראלי, ולאחר מכן, לאמת את חותם משרד החוץ בשגרירות המדינה הזרה.

 

כיצד ניתן להמציא אישור אפוסטיל?

שירותי אפוסטיל מסופקים בידי הרשויות הרשמיות המוסמכות לכך בהתאם לעקרונות אמנת האג לרבות משרד החוץ, בית משפט השלום ועובדי מדינה שהוסמכו לתפקיד זה באופן ספציפי על ידי משרד המשפטים.

לצורך קבלת אישור אפוסטיל יש להנפיק את התעודה הרשמית הדרושה ברשות המוסמכת לכך, לקבל את חתימתו של הגורם המוסמך לחתום עליו כדוגמת נוטריון מוסמך, רשם נישואין או משרד החינוך, ורק לאחר מכן, ניתן לפנות לגורם האחראי על מתן שירותי אפוסטיל. כאשר המסמך חתום בידי נוטריון, יהיה צורך לפנות לקבלת חותם אפוסטיל מידי פקיד בית המשפט. לעומת זאת, אם הנכם זקוקים לאשר בחותמת אפוסטיל מסמך שהונפק על ידי משרד החינוך, יהיה עליכם לפנות למשרד החוץ על מנת להנפיק חותמת אפוסטיל.

חשוב!

אם אתם בתהליך הגירה וטרודים בארגון המסמכים הדרושים להשלמת התהליך, חשוב שתבצעו את התהליך ביישוב דעת מלא, על מנת למנוע שגיאות ולחסוך טרחה רבה. טרם פנייה לקבלת שירותי אפוסטיל, חשוב לבדוק שכל המסמכים הנדרשים מצויים בהישג ידכם ושמדינת היעד נכללת במדינות החתומות על אמנת אפוסטיל. לאחר מכן, בדקו שכל מסמך מאושר בידי הגורם המוסמך הרלוונטי כדוגמת רשם נישואין, נוטריון, משרד החינוך וכדומה. רק לאחר מכן, תוכלו לפנות אל הרשות הרלוונטית ולבקש את אישור האפוסטיל.

משרדנו מספק שירותי תרגום נוטריוני בזמינות מלאה וביעילות מקסימלית ונשמח לעמוד לשירותכם!

אין האמור לעיל מהווה חוות דעת משפטית ו/או ייעוץ משפטי מכל סוג שהוא – לייעוץ משפטי אנא פנו לעורך דין מקצועי.

התקשרו אלי
+
התקשרו אלי!