info@amihai-law.com    072-234-7535
  • he
  • en
  • ru

הוצאת ויזת עבודה

עבודה בחו"ל פותחת בפני הישראלי הממוצע אופקים נרחבים בתחום התעסוקתי כמו גם צוהר לעולם הגדול, תוך שדרוג שגרת התעסוקה לחוויה תיירותית לכל דבר. אם אתם מעוניינים לגוון את שגרת חייכם ולנצל את כישוריכם באמצעות עבודה בלוקיישן מרתק כזה או אחר, או במידה וחשוב לכם לצבור ניסיון תעסוקתי רב ערך שנקודה ספציפית בחו"ל עשויה להעניק לכם, יהיה עליכם לצלוח את המשוכה המרכזית בדרך להגשמת חלומכם ולהשיג אשרת עבודה מתאימה באמצעות ליווי מקצועי של עורך דין המתמחה בהוצאת ויזת עבודה בחו"ל. צוות מומחי משרדנו מתמחה בהשגת אשרות עבודה לארה"ב ולקנדה ומאחורינו ניסיון רב בליווי לקוחות במקצועיות בלתי מתפשרת וביעילות מקסימלית, תוך חתירה לקבלת אשרת העבודה המתאימה במהירות האפשרית.

 

 ויזת עבודה בארה"ב

H2B – ויזה לעובדים זמניים

ויזת H2B מיועדים לעובדים זמניים שאינם בעלי כישורים בתחום ספציפי. הבקשה מוגשת באמצעות החברה המעסיקה, ולרוב, מיועדת למעוניינים לעבוד בשלל עבודות זמניות בארה"ב כמו מכירה בעגלות, תיירות, חקלאות ומלונאות. לשם כך, על החברה המגישה את הבקשה להוכיח כי לא עלה בידה להשיג עובדים זמניים מתוך תושבי ארה"ב. אשרת העבודה הזמנית מאפשרת למחזיק בה להתגורר ולעבוד בארה"ב, להוציא רישיון נהיגה מקומי ואף לפתוח חשבון בנק.

 

אשרת B1/B2 – ויזת תייר / עסקים

אשרת B1/B2 הינה האשרה הנפוצה ביותר המיועדת לביקורים קצרי טווח (חצי שנה לכל היותר) בארה"ב, שלא למטרות תעסוקה. ויזה זו הינה רב פעמית ומאפשרת למחזיקים בה להיכנס לארה"ב במשך 10 שנים ממועד הנפקתה. ויזה זו כוללת שתי אשרות כניסה נפרדות, כאשר ויזת B1 מיועדת למבקרים עסקיים בארה"ב ואשרת B2 מיועדת לכניסת תיירים.

 

אשרת F1 – ויזת סטודנט

אשרת F1 לסטודנטים מיועדת לסטודנטים אשר התקבלו ללימודים גבוהים בארה"ב וקבלתה מותנית בהצגת אישור קבלה למוסד לימודים גבוה בארה"ב. אשרה זו תהיה תקפה לאורך תקופת לימודיו של הסטודנט במוסד הלימודים הספציפי, לרבות תקופת הסטאז', באם תידרש. סטודנטים המחזיקים באשרה זו מורשים לעבוד בארה"ב, אך יוכלו לעסוק רק במשרות המיועדות ספציפית לסטודנטים זרים.

 

ויזת עבודה בקנדה

הגם שאזרח ישראלי בעל דרכון בתוקף יהיה פטור מהנפקת ויזת תייר לצורך ביקור בתחומי קנדה ויוכל לבקר בה באמצעות הצגת דרכון ישראלי שיקנה לו את האפשרות לקבל ויזת תייר בשדה התעופה, הרי שעל מנת לשהות בקנדה לצרכי עבודה, יהיה עליכם להנפיק ויזת עבודה מתאימה.

עבודה בקנדה תתאפשר באמצעות קבלת אשרה מהירה, המיועדת לעובדים מיומנים בתחומים ספציפיים ודורשת הוכחת ניסיון מקצועי, היכרות עם השפה האנגלית ועם השפה הצרפתית ועמידה בקריטריונים שונים אחרים. אשרה אחרת מיועדת ליזמים וקיימת גם אשרה ייעודית לבעלי עסק עצמאי. האשרות הרלוונטיות לעבודה בקנדה אינן כוללות את פרובינציית קוויבק שלה קריטריונים שונים במעט מהקריטריונים הנדרשים לקבלת אשרת עבודה ביתר אזורי קנדה. לרוב, ההבדלים בין הדרישות בקוויבק לדרישות בפרובינציות קנדיות אחרות יבואו לידי ביטוי בדרישה להצגת הון עצמי ברמה ספציפית על ידי הרשויות בקוויבק.

 

ויזת סטודנט בקנדה

על מנת לקבל ויזת סטודנט קנדית, יהיה עליכם להציג אישור על קבלתכם למוסד לימודים גבוה רשמי בקנדה, להוכיח כי בידיכם האמצעים הכלכליים הנדרשים לעמידה בהוצאות שכר הלימוד כמו גם בהוצאות המחיה, שהנכם אזרחים ישרים ושומרי חוק ושהנכם בריאים. ויזת הסטודנט תהיה תקפה למשך תקופת הלימודים העתידית והיא אף מאפשרת לעבוד במקביל ללימודים, אם כי ניתן יהיה לעסוק רק בעבודות ספציפיות המיועדות לסטודנטים זרים כמו עבודה המהווה חלק אינטגרלי מתכנית הלימודים או עבודה במהלך תקופת ההתמחות. עם תום תקופת לימודיכם, תוכלו להגיש בקשה לאישור עבודה.

משרדנו מתמחה בליווי בקשות לקבלת אשרות עבודה ולימודים בארה"ב ובקנדה ומאחורינו ניסיון עשיר בהתנהלות מול הרשויות ובהשגת האשרה המבוקשת במהירות וביעילות. נשמח לעמוד לשירותכם!

אין האמור לעיל מהווה חוות דעת משפטית ו/או ייעוץ משפטי מכל סוג שהוא – לייעוץ משפטי אנא פנו לעורך דין מקצועי.

התקשרו אלי
+
התקשרו אלי!