info@amihai-law.com    072-234-7535
  • he
  • en
  • ru

הסדרת מעמד בן זוג זר / בת זוג זרה

אזרחים זרים שאינם יהודים המבקשים לחיות במדינת ישראל לצד בן זוג ישראלי, נזקקים לליווי משפטי בדרך להסדרת מעמדם כאזרחי ישראל. בין אם בין בני הזוג קשר נישואין אזרחי ובין אם הם ידועים בציבור, חובה על בן הזוג הזר להסדיר את מעמדו במשרד הפנים. עם תום התהליך, קשר נישואין יקנה לבן הזוג הזר אזרחות ישראלית ואילו קשר של ידועים בציבור יקנה לבן הזוג הזר תושבות קבע בישראל, כאשר גם תושב קבע יהיה זכאי לתעודת זהות ישראלית המקנה את כל הזכויות הסוציאליות הקבועות בחוק.

 

נוהל מתן מעמד לבן זוג זר – זוגות נשואים

נוהל זה מיועד לנתינים זרים הנשואים לאזרח ישראלי. ההליך מורכב, ארוך וסבוך, ועל כן, מומלץ ביותר לשכור את שירותיו של עורך דין המתמחה בתחום אשר ינהל את ההליך במקצועיות וביעילות ויהפוך את ההתמודדות מול הבירוקרטיה הכרוכה בו לפשוטה יותר ומהירה באופן משמעותי.

ראשית, יש לקבוע תור במשרד הפנים הרלוונטי על מנת לצאת לדרך ולהגיש את הבקשה הראשונית שתפתח את התהליך. לבקשה זו יש לצרף מסמכים שונים המעידים על כנות הקשר הקיים בין שני בני הזוג, כשהם מתורגמים לעברית ואף מאומתים בחותמת אפוסטיל.

במחצית השנה הראשונה של התהליך, יקבל בן הזוג הזר אשרת עבודה מסוג ב-1, ובמהלכה יערוך משרד הפנים בדיקה שמטרתה לעמוד על מידת כנות הקשרים בין בני הזוג. עם תום בדיקה זו, ולאחר שכנות הקשר בין בני הזוג הוכחה, יהיה האזרח הזר זכאי לקבל אשרת שהייה זמנית מסוג א/5, אותה יש לחדש בכל שנה במהלך ארבע השנים הבאות, ותעודת זהות זמנית. לאחר 4 שנים וחצי יהיה זכאי בן הזוג הזר להגיש בקשת התאזרחות למשרד הפנים. בקשת התאזרחות העומדת בדרישות משרד הפנים תזכה את בן הזוג הזר באזרחות ישראלית.

ההבדל בין הליך קצר ויעיל לסחבת אין סופית מתישה עוברת בליווי מקצועי של עורך דין מיומן המכיר לעומק את נהלי משרד הפנים ואת החקיקה בתחום ההגירה. לכן, לגמרי לא מומלץ לצאת לדרך לבד.

 

זוגות ידועים בציבור

הליך זה מיועד לזוגות שאינם נשואים. ההליך פותח בהשגת בקשה למשרד הפנים הממוקם באזור מגוריו של בן הזוג הישראלי מבין השניים. אל הבקשה יש לצרף את כל המסמכים המעידים על כנות הקשר הקיים בין בני הזוג, כשהם מתורגמים לעברית ואף מאומתים באמצעות חותמת אפוסטיל.

כנות הקשר בין בני הזוג תיבדק באופן מעמיק בידי משרד הפנים, אשר יבחן את היותה של מדינת ישראל מרכז החיים המשותף של בני הזוג וישלול מניעות פליליות או ביטחוניות של אחד מבני הזוג אשר עלולות להוות גורם סיכון לשלום הציבור או לביטחון המדינה.

לאחר שכנות הקשר בין בני הזוג הידועים בציבור תוכח, הנתין הזר יהיה זכאי לקבלת אשרת עבודה מסוג ב/1 למשך 12 חודשים. אשרה זו ניתנת להארכה בכל שנה בשלוש השנים הראשונות. במידה ומשרד הפנים יאשר זאת, יהיה בן הזוג הזר זכאי לקבל תעודת זהות זמנית כמו גם אשרת תושב ארעי מסוג א/5 התקפה לפרק זמן של 12 חודשים ואשר אותה ניתן להאריך בכל שנה במשך ארבע השנים שלאחר מכן.

לאחר שבע שנים וחצי של חיים משותפים, בן הזוג הזר יוכל להגיש בקשה לקבלת מעמד תושב קבע. במידה ובקשתו זו תאושר, אזי לאחר שלוש שנים במעמד תושב קבע בישראל יוכל בן הזוג הזר להגיש למשרד הפנים בקשת התאזרחות.

גם בהליך זה, ליווי צמוד של עורך דין מנוסה ומיומן, המכיר היטב את חוקי האזרחות ואת גישת משרד הפנים, יאפשר לכם לנהל את התהליך ביעילות מקסימלית, ללא עיכובים ממושכים וללא כאב ראש מיותר.

 

משרדנו מתמחה בתחום ההגירה לישראל ומאחוריו ניסיון רב בליווי בני זוג זרים לקבלת אזרחות. נשמח ללוות אתכם במקצועיות, באמינות ובמסירות לשביעות רצונכם המלאה!

אין האמור לעיל מהווה חוות דעת משפטית ו/או ייעוץ משפטי מכל סוג שהוא – לייעוץ משפטי אנא פנו לעורך דין מקצועי.

התקשרו אלי
+
התקשרו אלי!