info@amihai-law.com    072-234-7535
 • he
 • en
 • ru

עריכת והכנת חוזים

דיני החוזים במדינת ישראל מבוססים על חוק החוזים התשל"ג-1973 המגדירים את מסגרת האכיפה של החוזה. בין אם שירותי עריכת חוזה נדרשים לכם לצורך ביצוע עסקה במגזר הפרטי ובין אם הנכם זקוקים לשירותי עריכת חוזה לצורך פעילות במגזר העסקי, חשוב לשכור את שירותיו של עורך דין עריכת חוזה הבקיא בדיני חוזים לפרטיהם ואשר יעניק לכם ליווי מקצועי עד לחתימת ההסכם המקובל על כל הצדדים.

 

מהו חוזה?

חוזים מהווים חלק בלתי נפרד ממארג חיינו במישור העסקי כמו גם במישור האישי, החל מהסכמי ממון וחוזי מקרקעין לצורך רכישת / שכירת דירה, עבור בהסכמי מתנה ובהסכמים למכירת מיטלטלין וכלה בצוואות.

חוזה הינו הסכם אכיף המבוצע מתוך הסכמה מדעת על שני צדדים לכל הפחות וכולל שני חלקים מרכזיים: חלק ההצעה וחלק הקיבול. חלק ההצעה בחוזה מבטא את רצונו של אדם / רצונה של חברה להתקשר עם מקבל ההצעה ויכלול בתוכו פירוט של כלל הפרטים הקשורים בעסקה. חלק הקיבול מבטא את רצונו של מקבל ההצעה להתקשר עם בעל ההצעה בהתאם להצעתו. מעבר לשני חלקים מרכזיים אלה, קיימים שני עקרונות נלווים לכל חוזה – תום לב וגמירות דעת. עקרון תום הלב קובע כי על הצדדים הכלולים בחוזה לנהוג לכל אורך הדרך, החל משלב המשא והמתן המקדים לחוזה ועד לכריתתו בפועל, על פי אמות המידה המקובלות בנושאי יושר והגינות. עקרון גמירות הדעת מבטא את רצינות הכוונות של הצדדים המתקשרים בעסקה והוא מחייב הבנה מעמיקה של כל הצדדים בנוגע לכל רובדי ופרטי העסקה העתידית.

 

האם חוזה חייב להיכרת בחתימה?

הגם שלרוב כריתת חוזה תיעשה באמצעות חתימת כל הצדדים, הרי שחוק החוזים מורה כי חוזה עשוי להתבצע בעל פה, בכתב או בכל אופן אחר ולא נדרשת חתימה על מנת להעניק לו תוקף. עם זאת, כריתת חוזה בחתימה מומלצת שכן היא מעידה באופן מובהק על גמירות דעתם של הצדדים החתומים על החוזה ועשויה למנוע בעיות עתידיות. עם זאת, במקרים ספציפיים, כמו חוזי מקרקעין, חובה לכרות חוזה באמצעות חתימה בלבד.

 

נשמח לעמוד לשירותכם!

משרדנו מפעיל מחלקת חוזים מתקדמת העוסקת בעריכת חוזים במגוון תחומים ומעמידה לרשות לקוחותינו את מיטב השירותים המשפטיים לצורך עריכת חוזים במישור העסקי ובמישור האישי כאחד.

בין שירותינו בתחום:

 • עריכת הסכמי שותפות
 • עריכת הסכמי מיזמים עסקיים
 • עריכת הסכמי רכישה / מכירה של חברה / עסק
 • עריכת הסכמי מייסדים / בעלי מניות בחברה
 • עריכת הסכמים מסחריים
 • עריכת הסכמי מיזמים אינטרנטיים
 • עריכת הסכמי פיתוח עסקי
 • עריכת הסכמי עבודה
 • עריכת הסכמי הלוואה
 • עריכת הסכמי שיווק והפצה
 • עריכת הסכמי זכיינות
 • עריכת חוזים מול ספקים ומול לקוחות
 • עריכת חוזי מקרקעין לרבות חוזי רכישת ומכירת דירה / חנות / מגרש, חוזי העברה במתנה, חוזי שכירות וכדומה.
 • עריכת הסכמים בתחומי המשפחה והגירושין לרבות הסכמי גירושין, הסכמי ממון, הסכמי חיים משותפים וכדומה.
 • ניהול תביעות לאכיפת הסכמים
 • ניהול תביעות השבה בגין חוזה שבוטל
 • ניהול תביעות פיצויים בגין הפרת חוזה
 • ניהול תביעות כספיות בגין הפרת הסכמים

 

כמומחים מן השורה הראשונה בתחום החוזים, חשוב לנו להעניק לכל לקוח ולקוח את ההגנה האופטימלית, תוך הקפדה על ניהול הליכי משא ומתן ביעילות מקסימלית ותוך חתירה בלתי מתפשרת למקסום האינטרסים של הלקוח בהווה ובעתיד. נשמח ללוות גם אתכם בכל צעד בדרככם העסקית במקצועיות, באמינות ובמסירות!

אין האמור לעיל מהווה חוות דעת משפטית ו/או ייעוץ משפטי מכל סוג שהוא – לייעוץ משפטי אנא פנו לעורך דין מקצועי.

התקשרו אלי
+
התקשרו אלי!